Hem Bilder


VÄLKOMMEN TILL BETWEEN.

 

Vi handlar med alla typer av järn och metallskrot. Skrotet köper vi för dagsaktuella priser. Du kan ringa oss för aktuella priser, men eftersom det finns mängder av komplext skrot kräver vissa material en visuell bedömning av oss för att kunna göra en korrekt klassning och prissättning.Skrot är betydelsefullt för smältverk och gjuterier. Med skrot som råvara i produktionen minskar belastningen på malmgruvorna samtidigt som det medför att en betydligt lägre energiförbrukning i produktionsprocessen används.Sortering och bearbetning dvs. förbehandlingen av skrotet kräver kunskap och noggrannhet. Vår personal är utbildad för att effektivt kunna ta hand om inkommande skrot av olika sammansättning.

 

Tjänster omfattar:

• Metallskrot transport
• Elektroniskt ( Elmotorer )
• Hantering av överskott metaller
• Försäljning av återvunnen järnmetall
• Köpa alla typer av Järnskrot & Metall
• Metallskrot insamling och återvinning
• Skrot anläggningar och maskiner återvinning
• Konsumtionsvaror material återvinning ( metall burkar )

 

Skulle du Vilja ATT minimera kostnaderna för bortskaffande?
• Skrot Rivning
• Sortering
• Generera extra inkomster
• Slutmarknader och köpare
• Minska energiförbrukningen
• Minska kostnader för bortskaffande
• Konfigurera en hållbar återvinningsprogram
• • • Och mycket mer ...